Wie is wie

Nijverseelstraat 131 - 1745 Opwijk

052/350441 

directie@tluikertje.be

''t Luikertje

Vrije Basisschool Nijverseel

Wie is wie

ZORGTEAM

KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

HULPPERSONEEL

ICT – TEAM : ict@tluikertje.be

ONDERSTEUNINGSNETWERK

CLB - MEDEWERKSTER