Informatie

Informatie

 Uurrooster               


ma - di - do en vr

8u45-9u35: 1ste lesuur

9u35-10.25: 2de lesuur

10u25-10u40: speeltijd

10u40-11u30: 3de lesuur

11u30-12u20: 4de lesuur

12u20-13u35: middagpauze

13u35-14u25: 5de lesuur

14u25-14u40: speeltijd

14u40-15u30: 6de lesuur


woe

8u30-9u20: 1ste lesuur

9u20-10u10: 2de lesuur

10u10-10u25: speeltijd

10u25-11u15: 3de lesuur

11u15-12u05: 4de lesuur Buitenschoolse opvang    


Er is op onze school voor- en naschoolse opvang voorzien.

Het is 3W Plus die instaat voor de organisatie van een deel hiervan:

   Maandag van 7.00u tot 8.00u en van 16.00u tot 18.00 u

   Dinsdag van 7.00u tot 8.00u en van 16.00u tot 18.00 u

   Woensdag van 7.00u tot 8.00u

   Donderdag van 7.00u tot 8.00u en van 16.00u tot 18.00 u

   Vrijdag van 7.00u tot 8.00u en van 16.00u tot 18.00 u


’s Ochtends en ’s avonds is dit mevrouw Kathleen Caudron.


Bij vragen of bemerkingen kan u zich steeds wenden tot speelhuis@3wplus.be.


De school voorziet het overige toezicht:

   Maandag van 8.00u tot 8.45u en van 15.35u tot 16.00 u

   Dinsdag van 8.00u tot 8.45u en van 15.35u tot 16.00 u

   Woensdag van 8.00u tot 8.30u en van 11.55u tot 12.15 u

   Donderdag van 8.00u tot 8.45u en van 15.35u tot 16.00 u

   Vrijdag van 8.00u tot 8.45u en van 15.35u tot 16.00 u


Op woensdagnamiddag is er geen schoolse opvang voorzien maar wordt er, sedert januari 2004, op initiatief van de gemeente en in samenwerking met alle Opwijkse scholen, een gezamenlijke buitenschoolse opvang georganiseerd (IBO) in de Schoolstraat 85. De organisatie hiervan is in handen van 3W Plus. De kinderen worden ’s middags opgehaald door een busdienst.


 Warme maaltijden en soep 


's Middags kan er soep aangeboden worden als er tien leerlingen zich voor inschrijven. De prijs bedraagt 0,80 Euro per middag.

De leerlingen kunnen warme maaltijden bestellen voor een periode van 2 maand. Voor de prijs van 5,00 Euro wordt er soep en een hoofdgerecht geleverd. Bij afwezigheid moet de school vóór 9 uur 's morgens verwittigd worden zoniet wordt de maaltijd aangerekend.

Je kan maaltijden bestellen voor de volledige twee maanden, een week, bepaalde dagen of sporadisch. In dit laatste geval vragen we de dagen waarop dit gebeurt aan te duiden (vb. 19 en 20 september).


 Dranken                 


Tijdens de voormiddag is er een mogelijkheid om melk, choco, fruitsap of water te drinken. Dit wordt per twee maand verrekend op de factuur. Gelieve achteraan op de bestellijst aan te duiden wat je kind wenst te drinken.

Tijdens de middagpauze kan je kind ook drankjes kopen, maar dan via een bonnensysteem. De bonnen worden per twintig besteld en ook verrekend via de schoolrekening. Alle drankjes kosten 0,80 Euro.


 Tijdschriften          


De leerlingen kunnen een abonnement nemen op Doremi, Dokido, Dopido (kleuters), Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland (lager), Vlaamse Filmpjes (3e graad).

 Verzekeringen        


De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren op weg van en naar de school, enkel indien zij rechtstreeks naar school komen ! Zij mogen de minst gevaarlijke weg nemen.

Ook voor ongevallen die gebeuren op school zijn de leerlingen verzekerd. Het moet steeds gaan om ongevallen met lichamelijke schade. Ongevallen met alleen materiële schade zijn niet verzekerd


 Sport-Lichamelijke opvoeding    


Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding dragen de leerlingen een T-shirt van de school. Deze kan besteld worden via het bestelformulier. Een blauwe of zwarte short mag zelf meegebracht worden.

Bij oefeningen op de balk is het wenselijk dat er gewone witte gympantoffels gedragen worden. Andere sportschoenen mogen gedragen worden bij balsporten op de speelplaats.

Onze kleuters van de tweede en derde kleuterklas dragen witte gympantoffels. Je moet die zelf aanschaffen en naamtekenen en in een turnzakje meegeven.

Andere afspraken

* lange haren moeten op een staart, voorzie dus een elastiekje

* kinderen moeten voor de turnles aparte sportschoenen hebben, dus niet de sportschoenen die ze al een hele dag dragen op school

* armbandjes, kettingen en oorbellen moeten uit tijdens de turn-/ zwemles

* enkel aansluitende zwemkledij tijdens de zwemles

 Sport-zwemmen       


Wij vinden sport en beweging voor de kinderen heel belangrijk.

Daarom zullen in het 1e trimester alle sporten aan bod komen en gaan de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar, om de 2 weken, zwemmen. De andere klassen gaan één periode (van ongeveer 6 sessies) mee zwemmen. De andere klassen gaan één trimester mee zwemmen.

In de 1e klas wordt er gewerkt op watergewenning.

In de 2e klas leren de kinderen echt zwemmen.

Beide klassen gaan zwemmen aan halve prijs vanwege de hogere frequentie dat ze gaan zwemmen!

.Bij afgifte van een doktersbriefje worden de leerlingen op school opgevangen. Zoniet gaan de leerlingen mee naar het zwembad en betalen ze vervoerkosten.

We dringen er op aan uw kind regelmatig te laten meegaan of wanneer het niet kan, zeker een briefje mee te geven.


 Afwezigheden           

Wanneer een leerling meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek is, dan is steeds een medisch attest vereist.

Voor een ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan maximaal 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de 5e keer is steeds een medisch attest vereist. De volledige reglementering vindt u in de afsprakennota die u ontvangt bij inschrijving.


 Betalingen              

Om de geldstroom doorheen de school te beperken en omdat u niet voortdurend de geldbeugel ter hand zou moeten nemen krijgen de leerlingen tweemaandelijks een factuur mee. Deze factuur wordt vanaf dit schooljaar digitaal verstuurd.

De betaling gebeurt via domiciliëring, of indien de ouders het anders wensen, door overschrijving op onze rekening.

Vermits de leerling de factuur ontvangt nadat de kosten zijn gemaakt zijn dringen we er wel op aan zo snel mogelijk te betalen zodat er geen rekeningen blijven openstaan.


 Rapporten                   


De leerlingen krijgen tweemaandelijks een rapport, dus 5 maal per jaar.

Kleuters 2 maal per jaar een ontwikkelboekje “Ik kan, ik wil, ik oefen”

 Inschrijvingen           


Heel de nieuwe regeling van aanmelden en inschrijven vindt u op de startpagina van de website bij “in de schijnwerper” > “aanmeldingssyteem”  Wijziging toestand 


Wanneer persoonlijke gegevens (adres, ..) veranderen moeten die zo snel mogelijk aan de directie gemeld worden. Hierdoor kunnen de gegevens op de individuele fiches van de leerlingen en de leerlingenlijsten aangepast worden.

 Vragen en/of problemen    


We staan steeds klaar om naar vragen van de kinderen en de ouders teluisterene en daadwerkelijkte helpen. Neem daartoe contact op met deleerkracht of de directie.